top of page

Kunstzinnige Therapie

Wat

Kunstzinnige therapie is een non-verbale therapie. Waar woorden tekort komen, helpen eenvoudige kunstzinnige oefeningen om te tonen wat er in jou leeft. Dat wordt zichtbaar in lijnen, vormen en kleuren. Aan de hand van eenvoudige schilderopdrachten, tekenoefeningen of boetseeroefeningen krijg je inzicht in hoe jij in het leven staat en wakkeren we jou zelfhelend vermogen aan. We brengen terug balans daar waar iets in disharmonie was geraakt. 
De oefeningen versterken je en hebben een genezende en gezondmakende invloed op je levenskrachten, je gevoelswereld en je manier van denken en handelen.
Je hoeft niet creatief te zijn. Het gaat om het proces en niet om het resultaat.  

 

Schilderen

Kleur is de taal van je ziel. Door te schilderen beleef je de kleuren intens. Je ervaart de kwaliteit van lichte en zachte tinten, van felle kleuren, van kleuren die zich mengen op je blad. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden. Dit brengt beweging in je binnenste. Je ervaart een innerlijke verrijking. Je gevoelsleven wordt gezien.  Emoties krijgen vorm, kleur en ruimte.  

We schilderen met een mooie kwaliteit van waterverf en gebruiken de nat-in-nat techniek. Deze techniek helpt om emoties niet vast te zetten.

 

 

Tekenen

Tekenen helpt je focussen en brengt beweging en structuur. Het schoolt je objectief waarnemingsvermogen. Er zijn een waaier aan oefeningen mogelijk, van exacte waarneming tot stromend dynamisch tekenen, allen met een verschillend doeleind.

 

 

Boetseren

Tijdens het boetseren verbind je je met de klei, met het element aarde. Je doortast het, vormt het, verandert het. Daardoor ervaar je sterk je scheppingsvermogen, tot in de materie.

Het heeft een grondende en centerende werking.   

IMG_3773.JPG
IMG_2433.jpg
IMG_5299_edited.jpg
IMG_2453_edited.jpg
Individuele begeleiding

 

Kunstzinnige therapie brengt beweging in je binnenwereld. Daar waar chaos heerst, komt meer orde en duidelijkheid, en daar waar dingen zijn vastgelopen komt beweging. De beelden die verschijnen, bieden inzicht en nodigen uit een nieuwe stap te zetten.

De therapie is geschikt voor jong en oud.

De werkwijze, kunstvorm en thema’s zijn afgestemd op de individuele situatie en interesse van de klant.

Enkele voorbeelden van situaties waarbij deze therapie nuttig is :

een rouwproces, traumaverwerking, een burn-out, een depressie, relatieproblemen, slaapproblemen, … 

Ook koppels kunnen samen een weg afleggen. Er zijn leuke oefeningen te doen om elkaar op een ongebruikelijke manier te ontmoeten en te ontdekken. Nuttig dus bij conflicten, en ook om de relatie te verdiepen.

Verder is de therapie heel verrijkend voor iedereen die bewuster in het leven wil staan.


Ik wil je graag begeleiden naar:

 

  • gezonde relaties, in de eerste plaats met jezelf.

  • meer innerlijke vrede en rust.

  • openbloeien vanuit jouw uniek zijn.

  • zingeving.

  • harmonie van polariserende krachten.

  • zelfliefde.

Na een intake gesprek wordt een plan opgesteld met gerichte oefeningen die op jou en jouw vragen afgestemd zijn.

De begeleiding gebeurt individueel.

Het aantal sessies en het ritme worden in samenspraak bepaald.

IMG_2437.jpg
IMG_7382.jpg
IMG_0221_edited.jpg
ATELIERS

De ateliers zijn voor iedereen die harmonie en balans wil brengen in zijn ziel en die zich graag verbindt met kleuren en vormen.
Of gewoon voor vrienden die samen iets leuks willen doen.
We werken rond thema’s als de seizoenen, de jaarfeesten, de kracht van de kleuren, het denken scholen, je angst overwinnen en nog veel meer.

Ik kan een thema uitwerken op aanvraag.

In de ateliers gaan we niet in op individuele problematieken, maar gaat het om wat je ervaart tijdens de oefening.

Het leuke van een groepje is dat je ziet hoe verschillend eenzelfde opdracht bij iedereen uitgevoerd wordt.

De werken worden klassikaal besproken, wat inspirerend is voor al de deelnemers.


In een atelier werken we met kleine groepjes. Ook hier krijg je specifieke opdrachten en hoef je niet creatief te zijn. Het gaat om je beleving tijdens het werken, en niet om het resultaat.
Je kan het programma van de komende ateliers bekijken op deze website, op mijn Facebook pagina en op Instagram.

IMG_2409.jpg

Antroposofie

Wat

Antroposofie, afgeleid van de Griekse woorden ”antropos” (mens) en “sofia” (wijsheid), is een eigentijdse spirituele weg tot zelfkennis en dieper begrip van de wereld.

Ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-1925), die uitblonk als wetenschapper, filosoof, kunstenaar, schrijver en architect, stelt de antroposofie dat materie en geest onafscheidelijk verbonden zijn.

Zijn leer leidt niet af van de fysieke werkelijkheid maar is een ontwikkelingsweg waardoor de mens naar evenwicht kan streven in het dagelijks bestaan.

Vrijheid van denken, eigen waarneming op fysiek en geestelijk gebied en zelfstandig oordelen, zag Steiner als onmisbare voorwaarden voor een wetenschappelijke benadering van de werking van de geest in ons fysiek bestaan.

 

De therapie is ontstaan vanuit het antroposofisch gedachtengoed van Rudolf Steiner. Hij had een groot verlangen de mens opnieuw te verbinden met zijn innerlijke bron. De kunst biedt de mogelijkheid om via vormen en kleuren in verbinding te komen met die bron. Daarin leven de beelden van je ziel. De beelden van je levenspad. Contact maken met die beelden en er harmonie in brengen maakt dat we richting krijgen op onze levensreis.

Kunstzinnige therapie spreekt dus een onbewuste laag in de mens aan, iets wat ons elk moment bepaalt. Via kunstzinnige oefeningen halen we die laag naar boven en gaan er mee in gesprek. Je wordt neutrale waarnemer van je lichaam, ziel en geest, wat leidt tot persoonlijke groei en zelf ont-dekking.

Kunstzinnige therapie is een transformerende reis. Door kunst, verbeelding en antroposofische principes te omarmen, kan je je innerlijke wijsheid ontsluiten, zelfbewustzijn bevorderen en een pad van persoonlijke groei betreden.

Ik nodig je uit om de schoonheid en transformerende kracht van kunstzinnige therapie te ervaren en de weg van zelfontdekking te gaan. Laat je ware potentieel tot bloei komen.

slottekst.PNG
bottom of page