IMG_3773.JPG

Kunstzinnige Therapie

Wat

Kunstzinnige therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij steeds gezocht wordt naar balans in de ziel tussen het denken, het voelen en het handelen, en waarbij het Ik bekrachtigd wordt om harmonie te brengen in de geest, de ziel en het lichaam.

De therapie is ontstaan uit de antroposofie.

Je innerlijke kern toont zich in beelden, kleuren en vormen.

Tijdens de therapie leer je die beter waar te nemen en te observeren. Zo ontwikkel je je binnenwereld en kom je in contact met je bron. 

De beelden van je ziel zijn veelal onbewust. Via allerlei oefeningen halen we die beelden naar boven en brengen ze in je bewustzijn. Zo bevrijden we ze en hoeven ze je gedrag niet langer te bepalen.

Aan de hand van kleuren en vormen geven we een imprint in de ziel die terug evenwicht brengt daar waar iets uit balans was geraakt.

We werken oa. met klei, verf, kleurpotloden en pastelkrijtjes.

Je krijgt specifieke opdrachten.

Er is geen voorkennis of kunstzinnig talent nodig. Het gaat niet om het resultaat, maar om de weg die je gaat.

IMG_3779.JPG
Voor wie

THERAPIE

De therapie is voor iedereen die graag meer evenwicht en harmonie brengt  bvb na een scheiding, bij verlies, bij traumaverwerking, bij  een burn-out, een depressie, bij relatieproblemen, slaapproblemen…..

Ook koppels kunnen samen een weg afleggen, bijvoorbeeld naar aanloop van hun huwelijk. Zo ontdekken ze elkaar op een andere manier. 

Ik wil graag mensen begeleiden naar

  • gezonde relaties, in de eerste plaats met jezelf,

  • meer innerlijke vrede en rust,

  • kracht vanuit ieders uniek zijn,

  • zingeving,

  • balans tussen Yang, de mannelijke daadkracht en Yin, het vrouwelijk zijn,

  • harmonie van de polariserende krachten via het hart.

Na een intake gesprek wordt een plan opgesteld met gerichte oefeningen die op u en uw vragen afgestemd zijn. De begeleiding gebeurt individueel.

ATELIERS

De ateliers zijn voor iedereen die harmonie wil brengen in zijn ziel en die zich graag verbindt met kleuren en vormen. Of gewoon voor vrienden die samen iets leuks willen doen.

We werken rond thema's zoals de seizoenen, de jaarfeesten, het innerlijk kind, de slaap, het denken, een biografische reeks, en nog veel meer. Ik kan een thema uitwerken op aanvraag. 

In een atelier werken we met kleine groepjes . Ook hier krijg je specifieke opdrachten.

Je kan het programma van de komende ateliers ook bekijken op mijn Facebook pagina .

b6f32bfe6e990d0765262e366b70df72_09856b_

Antroposofie

Wat

Antroposofie, van het Grieks antropos (mens) en sofia (wijsheid), is een moderne spirituele weg tot zelfkennis en kennis van de wereld.

 

Antroposofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-1925). Hij was wetenschapper, filosoof, en kunstenaar, schrijver en architect. Hij ging er van uit dat materie en geest één geheel zijn.

Zijn leer leidt niet af van de fysieke werkelijkheid maar is een ontwikkelingsweg waardoor de mens naar evenwicht kan streven in het dagelijks bestaan.

Vrijheid van denken, eigen waarneming op fysiek en geestelijk gebied en zelfstandig oordelen, zag Steiner als onmisbare voorwaarden voor een wetenschappelijke benadering van de werking van de geest in ons fysiek bestaan.

Thanks for submitting!